Management

MANAGEMENT
S.NO  Name of Officer/Staff Designation Telephone No
1 Shri Sanatan Sahoo Director 0562-2642005, EX -202
2 Shri A.S.Uma Sankar Asst. Director (Management) 0562-2642005, EX -205
3 Shri Ishwar Singh Asst.Director (Technical) 0562-2642005, EX -222
4 Shri Sudhanshu Sharma Asst.Director (Technical) 0562-2642005, EX -222
5 Shri S.K. Bhatia Sr. Tech. Officer 0562-2642005, EX -206
6 Shri B.K. Verma Sr.Tech.Officer 0562-2642005, EX -206
7 Shri Vinod Kumar J.T.O. 0562-2642005, EX -207
8 Shri Suresh Chandra J.T.O. 0562-2642005, EX -209
9 Shri N.S. Pal J.T.O. 0562-2642005, EX -218
10 Ms. Supriya Steno-Typist 0562-2642005, EX -201
11 Shri Mukesh Chand Upadhyay OS 0562-2642005, EX -220
12 Shri Syed Javed Raza Jafri Docu. & Librarian 0562-2642005, EX -212
13 Shri Rahul Kumar  Jr.Clerk 0562-2642005, EX -219
14 Shri Raju D.M.O. 0562-2642005, EX -209
15 Shri Hridesh Singh D.M.O 0562-2642005, EX -208
16 Shri Kamal Das D.M.O 0562-2642005, EX -221
17 Shri Narayan Datt Tiwari D.M.O 0562-2642005, EX -218
18 Shri Mritunjay Kumar Mechanic 0562-2642005, EX -211